O podujatí

Úlohou medzinárodného hnutia Slow Food je podporovať remeselných výrobcov. Zmysluplnú podporu vidíme hlavne v úlohe mediátora medzi pestovateľmi, chovateľmi, spracovateľmi a konzumentmi.

Cieľom Fóra o remeselných potravinách je zosieťovať aktérov, prinášajúcich na stôl kvalitné, tradičné, remeselne vyrobené potraviny a vytvárať im priestor pre konštruktívnu diskusiu o remeselných potravinách a o témach, ktoré ich výroba a odbyt prinášajú. Fórum má slúžiť na výmenu skúseností, zdieľanie poznatkov, remeselných postupov a hodnôt. 

Podujatie je určené prioritne pre roľníkov (gazdov, farmárov), vinohradníkov/vinárov, výrobcov potravín, ktorí vyrábajú remeselne, využívajúc tradičné metódy.  Výroba prebieha trvalo udržateľným spôsobom, čo znamená, že žiadne prírodné zdroje ňou neboli trvalo porušené, ani znečistené. Ich produkty sú vyrábané s rešpektom k prírode aj k zvieratám. 

Kvalitná remeselná potravina si rozhodne zaslúži osobitnú pozornosť.  Jej cestu ku konzumentom môžu pozitívne ovplyvniť ďalší aktéri, ktorých by sme radi prizvali do diskusií v rámci Fóra o remeselných potravinách: organizátori trhov a tematických podujatí, špecializovaní obchodníci s potravinami, zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv, manažéri Miestnych akčných skupín, ale aj bežní spotrebitelia, ktorí majú blízko k téme remeselných potravín a chcú podať pomocnú ruku, alebo si len rozšíriť vedomostné obzory.