Partneri

Partneri podujatia


sa v rámci svojich aktivít identifikujú s filozofiou trvalo udržateľného prístupu vo výrobe a spracovaní potravín a svojim postojom prispievajú k zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva.